עורך דין להסכמי ממון ואפוטרופסות בירושלים

אולי תופתעו לדעת, אבל אם אתם מחפשים עורך דין להסכמי ממון ואפוטרופסות בירושלים אתם צפויים להיתקל בקשיים. הסיבה לכך פשוטה – עורך דין להסכמי ממון לרוב אינו מטפל בענייני אפוטרופסות ולהיפך. למרות ששתי הסוגיות שייכות לדיני משפחה הן שונות להפליא זו מזו וזה המקום לפרט.

מה הם הסכמי ממון? עורך דין לענייני משפחה

הסכם ממון הוא חוזה שנערך בכתב בין בני זוג ושמסדיר את ענייניהם הכספיים, לרבות ממון ורכוש בכל סיטואציה עתידית. ההסכם נכנס לתוקף רק במידה והשותפות מתפרקת, למשל פרידת בני הזוג, גירושין או פטירה של אחד מהם.

למעשה, הסכם ממון נחשב לתעודת ביטוח משפטית שמסדירה את הפן הכלכלי של הזוגיות מסיבה אחת – ההסכם מבטיח שבכל מקרה של פירוק הקשר (למשל עקב הנסיבות שפורטו קודם לכן) לא תתעוררנה בעיות כספיות כלשהן.

הסכם הממון בא להגן על האינטרסים של שני בני הזוג ויוצר מנגנון משפטי קבוע, מסודר, הוגן ומאוזן מבחינה כלכלית בכל מקרה של שנוי הסטטוס הזוגי. חוק הסכמי ממון מ-1973 קובע שהסכם הממון צריך להיות מבוסס על שלושה אלמנטים מצטברים :

 1. הוא נערך בין בני זוג
 2. הוא נערך בכתב.
 3. הוא חייב לקבל אישור משפטי כלשהו, למשל ע"י עורך דין להסכמי ממון ואפוטרופסות בירושלים

חשוב לדעת שאי-עריכת הסכם ממון יגרום לכל רכוש שנצבר במהלך הזוגיות להיחשב כרכוש משותף, כלומר רכוש השייך באופן שווה לשני בני הזוג גם אם נצבר ע"י אחד מהם בלבד. לכן, בכל מקרה של פרידה, מוות או גירושין רכוש זה מחולק שווה בשווה בין בני הזוג בהתאם לחוק. למעשה, הסכם הממון גובר על חוק יחסי ממון ומאפשר לבני הזוג שני דברים :

 • לקבוע מראש הסדר של חלוקת רכוש
 • להחליט על הפורמט הכלכלי הנכון והמתאים לבני הזוג בהתאם לנתונים, צרכים, רצונות, השקפות ומטרות אישיות.

מה היא אפוטרופסות? עורך דין לענייני אפוטרופוסות

אפוטרופסות היא מצב שבו אדם אחראי על אדם אחר, למשל קטין עד גיל 18 (שהוריו נחשבים לאפוטרופוסים הטבעיים שלו) או אדם שהוגדר כחוסה ע"י בית המשפט. בארץ סמכות זו נתונה בידי בית המשפט לענייני משפחה והאפוטרופוס מחויב לדבר אחד – לשמור על טובתו של האדם החוסה.

אפוטרופסות נועדה למנוע מצבים של ניצול ופגיעה בחוסים מידי הזולת או מידיהם עצמם. עם זאת, אין בכך כדי לפסול את כשרותו המשפטית של החוסה וקיימים מספר סוגים של אפוטרופסות:

 • אפוטרופסות לגוף – אפוטרופסות שכוללת דאגה לעניינים גופניים כגון בריאות, מגורים, תזונה, היגיינה, ביגוד ועוד
 • אפוטרופסות לרכוש – אפוטרופסות שעניינה דאגה לעניינים חומריים כמו רכוש, ממון וכו'.
 • אפוטרופסות לעניין מסוים בלבד – אפוטרופסות שממונה לעניין או לתחום ספציפי, למשל פעולה רפואית.
 • אפוטרופסות כללית – אפוטרופסות שכוללת אפוטרופסות לגוף ולרכוש ונחשבת לסוג האפוטרופסות הנפוץ ביותר.
 • אפוטרופסות זמנית – אפוטרופסות מוגבלת בזמן שנקבע ע"י בית המשפט
 • אפוטרופסות נוספת – אפוטרופסות של אדם נוסף על אותו חוסה לפי החלטת בית המשפט. במקרה כזה יקבע אם סמכויות האפוטרופסות יחולקו בין האפוטרופוסים (למשל אחד יהיה אפוטרופוס גוף והשני אפוטרופוס רכוש) או שהם ישאו באחריות במשותף
 • אפוטרופסות לדין – מנוי אפוטרופוס לצורך ייצוג העניינים המשפטיים של אדם מסוים (גם אם אינו קטין או חוסה), למשל לאחר שבית המשפט העריך שייצוגו המשפטי לא ייצג את האינטרסים שלו כראוי.

עם זאת חשוב לזכור שבכל אפוטרופסות שהיא נתונה בידי החוסה הזכות לבטלה, לצמצמה או להחליף את האפוטרופוס הקיים באדם אחר.  ולכן בכל שאלה בנושא אפוטרופסות יש לפנות למומחה בתחום זה, למשל עורך דין להסכמי ממון ואפוטרופסות בירושלים.תכנים נוספים שיכולים לעניין:

כתיבת צוואות ומימוש

תביעות נזיקין רכוש

תביעות נזיקים גוף

תעבורה – נהיגה בשכרות

שיטות ניקוד משרד הרישוי

הוצאה לפועל

 

עו"ד תעבורה בירושלים – מאיה אלקריף טל: 072-3384701

צרו איתנו קשר עכשיו לקבלת ייעוץ ראשוני